Aktivitetsudvalg:

Erik Petersen

40 88 91 66

erikpetersen2013@gmail.com

AKTIVITETSUDVALGET´S OPGAVER

  1. Planlægge og afholde fællesdage (sommer- og juleafslutninger) og andre arrangementer for medlemmer. Det kan være rene fornøjelsesarrangementer eller arrangementer målrettet hundearbejdet.
  2. Videregive information til hundeførere gennem trænere og hjemmesiden.
  3. Afklare planlagte aktiviteter med formanden a.h.t. aktivitetskalenderne.

Nyheder

Sponsorer