Præmier og pokaler i DcH – Køge 2019

Deltagelse i klubmesterskab kan kun ske for hundeførere, der træner aktivt i klubben.

Vandrepokaler og Klubmesterpokaler uddeles alene til hundefører med primært medlemsskab i DcH Køge. Ligeledes skal man have deltaget i mindst tre Lands-eller Kredskonkurrencer i det forløbne år for at erverve vandrepokaler for Årets Bedste (rally/agility/lydigheds) Resultat og Årets (rally/agility/lydigheds) Hund.

Agility:

Årets bedste Agility Resultat:

Pokalen uddeles af formanden på generalforsamlingen til den hund, der har opnået det bedste resultat i løbet af året. Reglerne for, hvem pokalen går til, er følgende;

 1. Deltagelse ved årets DM.
  Vinderen er den med færrest fejl og den hurtigste tid sammenlagt.
  Placeringen skal minimum være en 15. plads, ellers går pokalen videre til,
 2. Deltagelse ved årets SM.
  Vinderen er den med færrest fejl og den hurtigste tid sammenlagt.
  Placeringen skal være minimum en 10. plads, ellers går pokalen videre til,
 3. Den hund der har det højeste antal point af Årets Agilityhunde,Pokalen kan ikke vindes til ejendom. Bestyrelsen indkøber plade med indgravering til påsætning på vandrepokalen. Sidste års vinder får en erstatningspokal, der ligeledes uddeles på generalforsamlingen. I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det konkurrence udvalgets fortolkning der er afgørende. I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det agility udvalget fortolkning der er afgørende.

Klubmestrene:

Der uddeles én pokal til klubmesteren for store hunde , én pokal til klubmesteren for mellem hunde, og én pokal til klubmesteren for små hunde, og en pokal til klubmesteren for seniorhunde. Pokalerne uddeles af AG -udvalget ved klubmesterskabet til vinderne i de tre klasser. AG -udvalget indkøber plader med indgravering til påsætning på vandrepokalerne. Pokalerne kan ikke vindes til ejendom. Der gives ingen erstatningspokal. Der gives erindringspræmie.

Lydighed:

Årets bedste Lydigheds Resultat:

Pokalen uddeles af formanden på generalforsamlingen til den hund, der har opnået det bedste resultat i løbet af året. Reglerne for hvem pokalen går til er følgende;

 1. Højeste placering ved årets DM.
  Er to eller flere placeringer lige, er vinderen den, der opnår flest point i % af max. summen i den pågældende klasse. Er % ens, vinder den højeste klasse. Placeringen skal være minimum en 15. plads, ellers går pokalen videre til
 2. Højeste placering ved årets SM.
  Er to eller flere placeringer lige, er vinderen den, der opnår flest point i % af max. Summen i den pågældende klasse. Er % ens, vinder den højeste klasse. Placeringen skal være minimum en 10. plads, ellers går pokalen videre til
 3. Årets konkurrencehund der har det højeste samlede antal point som % af klassens max.

Pokalen kan ikke vindes til ejendom. Bestyrelsen indkøber plade med indgravering til påsætning på vandrepokalen. Sidste års vinder får en erstatningspokal, der ligeledes uddeles på generalforsamlingen. I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det konkurrence udvalget for lydigheds fortolkning, der er afgørende.

Bedste spor i klasse B:

Ved Klubmesterskabet i lydighed, kåres den hund, der opnår højeste antal point, i disciplinen sporsøg   klasse B. Hundeførens og hundens navn indgraveres i pokalen. Hvis to hundefører får samme points skal pokalen gives til begge.

Præmien er en vandrepokal (Bent Svendsen`s mindepokal).

Konkurrenceudvalget for lydighed sørger for indgravering.

Der gives ingen erstatningspokal.

Rally Lydighed:

 Årets bedste Rally Resultat:

Pokalen uddeles af formanden på generalforsamlingen til den hund, der har opnået det bedste resultat i løbet af året. Reglerne for hvem pokalen går til er følgende:

 1. Højeste placering ved årets DM (flest point i bedste tid). Ved DM konkurreres i åben klasse. Placeringen skal være minimum en 15. plads, ellers går pokalen videre til .
 2. Højeste placering ved årets SM (flest point i bedste tid)
  Er to eller flere placeringer lige, er vinderen den, der der har opnået flest point i den højeste klasse

Placeringen skal være minimum en 10. plads, ellers går pokalen videre til .3.  en hund der har det højeste antal point af Årets Rallyhunde.

 

Pokalen kan ikke vindes til ejendom. Bestyrelsen indkøber plade med indgravering til påsætning på vandrepokalen. Sidste års vinder får en erstatnings pokal, der ligeledes uddeles på generalforsamlingen. I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det konkurrence udvalget for rally fortolkning, der er afgørende.

Klubmestrene:

Der uddeles en pokal til klubmesteren for hver klasse (begynder, øvet, ekspert, champion)   Pokalerne uddeles af rallyudvalget ved klubmesterskabet til vinderne.

Rallyudvalget indkøber plader med indgravering til påsætning på vandrepokalerne. Pokalerne kan ikke vindes til ejendom. Der gives erindrings-præmie.

Schæferklubbens jubilæumspokal:

Pokalen uddeles på generalforsamlingen af Bestyrelsen.

Pokalen uddeles til den, der i forgangne år, har udført et stort arbejde i og for DcH Køge.

Bestyrelsen indkøber plade til pokalen som påsættes inden uddeling på generalforsamlingen.

Sidste års vinder får en erstatningspokal, der ligeledes uddeles til generalforsamlingen.

Præmier i øvrigt:

Agility:

Årets Agilityhund:

Kåres til klubmesterskabet efter nedenstående regler:

Pointsystem,

Plac.                         1       2       3       4     5     6     7     8     9    10     gennemløb

Point                        15     12     10     8     6     5     4     3     2     1

Almindelige bestemmelser;

 1. Mindstekravet for deltagelse i konkurrencen er deltagelse i 3 stævner.
 2. Kun pointgivende DcH stævner tæller med (kredskonkurrencer og landsdækkende udtagelseskonkurrencer).
 3. Kun officielle klasser tæller.
 4. Pointsystemet er ens for alle klasser.
 5. Point for gennemløb gives pr. startet klasse uanset fejl/diskvalifikation.
 6. Point i alt opgøres som et gennemsnit af de opnåede point ved de stævner, man har deltaget i.
 7. Det dårligste resultat tæller ikke med i beregningen.
 8. Der kåres en vinder både blandt de store, mellem og de små hunde.
 9. Den hund, der har opnået flest point er Årets Agilityhund.
 10. I tilfælde af pointlighed er vinderen den, der har opnået sine point ved færrest starter.
 11. Er startantallet også ens, er vinderen den, der bliver bedst placeret ved klubmesterskabet.

Det er hundeførerens eget ansvar, at aflevere sine resultater til agilityudvalget, der fører regnskab med de opnåede point.

I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det agilityudvalgets fortolkning der er afgørende.

Øvrige præmier:

Til klubmesterskab og kredskonkurrencer indkøbes af AG-udvalget og uddeles ved det pågældende arrangement. Ved kredskonkurrencer gives der præmier i hver klasse efter følgende retningslinier:

Antal starter:                      Antal præmier:

1-5                                      1

6-10                                    2

11-15                                  3

16-                                      4

Lydighed:

Ved lokalkonkurrencer skal der være tilmeldt mindst 2 hundefører i A klassen og mindst 3 hundefører i B & C klassen, for at klassen gennemføres.

Årets Lydighedshund:

Der uddeles èn præmie i hver række idet.

Udgangspunktet vil være gennemsnittet af de tre højest opnåede point i ovennævnte konkurrencer.

Hertil lægges èt konkurrence point pr. konkurrence, man har deltaget i. Disse point lægges ubeskåret til de i gennemsnit opnåede point.

Præmierne indkøbes af konkurrenceudvalget for lydighed.

Præmierne uddeles til klubmesterskabet, hvis dette er sidste konkurrence på året, ellers til juleafslutningen. I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det lydighedsudvalgets fortolkning der er afgørende.

Øvrige præmier:

Til lokalkonkurrencer og kredskonkurrencer indkøbes af konkurrenceudvalget for lydighed og uddeles ved det pågældende arrangement. Der gives normalt præmier til nr. 1 – 2 – og 3 i hver klasse  (afhængig af antal) se reglerne angivet Landsforeningens regler for afvikling af konkurrencer.

Rally Lydighed:

Årets Rallyhund:

Der uddeles en præmie i hver klasse,

Almindelige bestemmelser;

Være medlem i DcH Køge, repræsentere DcH Køge ved konkurrencer og træne aktivt på rallyhold  i DcH Køge

Mindstekravet for deltagelse i konkurrencen er deltagelse i 3 stævner

Kun pointgivende DcH stævner tæller med (kredskonkurrencer og landsdækkende udtagelseskonkurrencer)

Kun officielle klasser tæller

Pointsystemet er ens for alle klasser

Point for gennemløb gives pr. startet klasse uanset fejl/diskvalifikation

Point i alt opgøres som et gennemsnit af de opnåede point ved de stævner, man har deltaget i

Det dårligste resultat tæller ikke med i beregningen

Der kåres en vinder i hver klasse (begynder, øvet, ekspert, champion)

Den hund, der har opnået flest point er Årets Rallyhund.

I tilfælde af pointlighed er vinderen den, der har opnået sine point ved færrest starter

Er startantallet også ens, er vinderen den, der bliver bedst placeret ved klubmesterskabet

 

Pointsystem,

Plac.                         1       2       3       4     5     6     7     8     9    10     gennemløb

Point                        15     12     10     8     6     5     4     3     2     1

Det er hundeførerens eget ansvar, at aflevere sine resultater til rallyudvalget, der fører regnskab med de opnåede point.

I tilfælde af tvivl om reglernes forståelse er det rallyudvalgets fortolkning der er afgørende.

Præmierne indkøbes af rallyudvalget. Præmierne uddeles til klubmesterskabet, hvis dette er sidste konkurrence på året, ellers til juleafslutningen.

 

Vedtaget af Bestyrelsen den 11.marts 2019.

 

Nyheder

Sponsorer