Retningslinjer for kursus tilskud i Dch Køge:

 

UDDANNELSESUDVALGET:

 

Forudsætningen for at klubben dækker udgifter til kurser og/ eller transport er, at kurset er bevilliget af Uddannelsesudvalget.

Der er 4 kategorier af kurser og tilskud til instruktører/ instruktøraspiranter:

 Kategori 1:

Kurser med særlig interesse for klubben – dvs. At kursusdeltageren skal undervise de øvrige instruktører. Her dækkes kursusafgift og de faktiske udgifter til befordring.

 Kategori 2:

Kurser der uddanner/ efteruddanner instruktøren.  Her dækker klubben kursusafgift, men ikke kørsel.

 Kategori 3:

Kurser der afholdes for instruktører i klubhuset hos os selv. Her dækker klubben udgifter til oplægsholder.

 Kategori 4:

Kurser af personlig interesse for instruktøren. Her dækker klubben hverken kursusafgift eller transport.

 Kurser til ikke-instruktører:

Såfremt kurset er i klubbens interesse, betaler klubben kursusafgiften.

  

Det er Uddannelsesudvalget, der bestemmer i hvilken kategori et kursus ligger. Kørsel og kursusafgifter skal ligge indenfor budgettet og uddannelsesudvalget skal holde fokus på transportudgifterne.

 

INSTRUKTØRUDVALGET:

Til den årlige instruktørjulefrokost yder klubben et tilskud på max. 50 kr. pr. tilmeldte.

 

AKTIVFEST:

Til en årlige aktivfest yder klubben et tilskud på 150 kr. pr. aktive medlem. Mænd, koner og kærester (der ikke er aktive i klubben) betaler 150 kr. for deltagelse.

 

Ændringer af ovennævnte retningslinjer skal besluttes af bestyrelsen, efter indstilling fra udvalget.

 

Vedtaget af Bestyrelsen 11/03-19

Nyheder

Sponsorer